ముగించు

ధరణి టౌన్‌షిప్ – రాజీవ్ స్వగృహ –  ఓపెన్ ప్లాట్‌లు మరియు ఇళ్ల వేలం @ కలెక్టరేట్‌ కామారెడ్డి మీటింగ్‌ హాల్‌లో.

 

ధరణి టౌన్‌షిప్,అడ్లూర్,కామారెడ్డి జిల్లా.

 

ఓపెన్ ప్లాట్లు మరియు సెమీ ఫినిష్డ్ హౌస్‌ల ధరణి టౌన్‌షిప్ బ్రోచర్ (పిడిఎఫ్ 5 యంబి)

 

ఓపెన్ ప్లాట్లు మరియు సెమీ పూర్తయిన ఇళ్ల లేఅవుట్ మ్యాప్ (పిడిఎఫ్ 947 కేబి) 

 

ధరణి టౌన్‌షిప్ ఓపెన్ ప్లాట్‌లు మరియు సెమీ పూర్తయిన ఇళ్ల వివరాలు(పిడిఎఫ్ 48 కేబి)

 

imagge