ముగించు

నియోజకవర్గాలు

ప్రజా ప్రతినిధులు:

జిల్లా యొక్క ఎం.ఎల్.ఏ లు:

క్రమ సంఖ్య  అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

 

ఎం.ఎల్.ఏ పేరు

 

పార్టీ పేరు సెల్ ఫోన్ సంఖ్య  ఫోటో
1 కామారెడ్డి  శ్రీ గంప గోవర్ధన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి 9502157111; 9440123888; 7093901456; 040-23386144

Gampa govardhan

2 బాన్సువాడ శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి 9984170007; 9440401527; 040-23317007; 040-23233829

Banswada M L A

3 ఎల్లారెడ్డి శ్రీ జజాల సురేందర్  తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి 9849014635 MLA
4 జుక్కల్ శ్రీ హనుమంత్ షిండే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి 9440474268

Jukkal M L A