పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
Domakonda Fort
దోమకొండ కోట
వర్గం చరిత్ర ప్రసిద్ధమైనవి

దోమకొండ కోట, తెలంగాణ కామారెడ్డి జిల్లాలోని దోమకొండ గ్రామంలో ఉంది. ఇది 18 వ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది మరియు ఇది కోట గోడను ఏర్పరుస్తున్న గ్రానైట్ శిలల…