ముగించు

పార్లమెంట్ సాధారణ ఎన్నికలు(లోక్ సభ), 2024

పార్లమెంట్ సాధారణ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ (లోక్ సభ), 2024
ఎన్నికల కార్యక్రమాలు సమయం
ప్రకటన & పత్రికా గమనిక 16.03.2024 (శనివారం)
నామినేషన్లు వేయడానికి చివరి తేదీ 18.04.2024 (గురువారం)
నామినేషన్లు వేయడానికి చివరి తేదీ 25.04.2024 (గురువారం)
నామినేషన్ల పరిశీలన తేదీ  26.04.2024 (శుక్రవారం)
అభ్యర్థుల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ 29.04.2024 (సోమవారం)
ఎన్నికల తేదీ 13.05.2024 (సోమవారం)
కౌంటింగ్ తేదీ 04.06.2024(మంగళవారం)
ఎన్నికలు పూర్తి అగుటకు ఆఖరి తేదీ 06.06.2024 (గురువారం)