ముగించు

గిరిజన అభివృద్ధి

చర్యలు:

 • గిరిజన సంక్షేమ హాస్టల్స్, గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమం పాఠశాలలు – 3 వ తరగతి నుండి 10 వ తరగతి వరకు S.T పిల్లలకు బోర్డింగ్, భోజనం మరియు ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించడం.
 • గిరిజన సంక్షేమ కాలేజ్ హాస్టల్స్ – పోస్ట్ మెట్రిక్ కోర్సులు చదువుతున్న ఎస్.టి విద్యార్థులకు బోర్డింగ్, బోర్డింగ్, భోజనం మరియు ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించడం.
 • ఆర్థిక సహాయ పథకాలు – ఎస్.టి లకు వారి జీవనోపాధి కోసం బ్యాంకుల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించడం.
 • ఉత్తమమైన పాఠశాలల పథకం – ఎస్.టి విద్యార్థులకు ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో బోర్డింగ్, మెస్ సౌకర్యాలతో పాటు నాణ్యమైన మరియు కార్పొరేట్ పాఠశాల విద్యను అందించడం.
 • ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ – 10 వ తరగతి వరకు చదువుతున్న ఎస్.టి విద్యార్థులకు ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ మంజూరు.
 • పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ – పోస్ట్ మెట్రిక్ కోర్సులు చదువుతున్న ఎస్.టి విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్ మరియు ఫీజుల అనుమతి.
 • అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ విద్యా నిధి – విదేశాలలో ఉన్నత విద్యనభ్యసించడానికి ఎస్టీ విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం.
 • యువ శిక్షణ కేంద్రం – ఎస్.టి నిరుద్యోగులకు శిక్షణ ఇవ్వడం.
 • డ్రైవర్ సాధికారత పథకం – ఉబెర్ సంస్థ సమన్వయంతో బ్యాచ్ నంబర్‌తో పాటు ఫోర్ వీలర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉన్న ఎస్.టి.లకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం.
 • గుడుంబా ప్రభావితమైన వ్యక్తుల పునరావాస ఆర్థిక సహాయం మంజూరు చేసింది.
 • సంతసేవాలాల్ జయంతి నిర్వహణ.
 • గిరిజన ఉపశమన నిధి.

వెబ్ సైట్ :

తెలంగాణ ప్రభుత్వం గిరిజన సంక్షేమ శాఖ- http://www.itdaeturnagaram.com/