ముగించు

బ్యాంకింగ్

విభాగం కార్యకలాపాలు:

బ్యాంకుల తరపున జిల్లా కలెక్టర్‌కు సమన్వయకర్తగా మరియు జిల్లా స్థాయిలో డిఎల్‌ఆర్‌సి / డిసిసి సమావేశాలు నిర్వహించడం మరియు మండల 
స్థాయిలో జెఎంఎల్‌బిసి / బిఎల్‌బిసి సమావేశాలు నిర్వహించడం మరియు ప్రభుత్వ మరియు వ్యవసాయ 
పురోగతి యొక్క ప్రాధాన్యత రంగ అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక సహాయ పథకాల అమలులో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.


సిబ్బంది పేరు
హోదా
సెల్ నం
ఇమెయిల్ ఐడి
             – లీడ్ జిల్లా మేనేజర్           – ldo.kamareddy@syndicatebank.co.in