ముగించు

సర్వే మరియు ల్యాండ్ రికార్డ్స్

  • సర్వే మరియు ల్యాండ్ రికార్డ్స్ విభాగం 1875 సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది 1920 నుండి బొంబాయి సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్వేను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు తెలంగాణలో సర్వే చేపట్టబడింది మరియు 1956 వరకు సర్వే పనులను పూర్తి చేసింది.
  • ఈ సర్వే ప్రక్రియలో ప్రతి క్షేత్రానికి టీపాన్ అనే పేరు పెట్టబడింది మరియు ప్రతి రెవెన్యూ గ్రామానికి విలేజ్ మ్యాప్స్ (డ్రై & వెట్), సేత్వార్, వాసూల్, బాకి ఇతర రికార్డులను సిద్ధం చేసింది. పై రికార్డులను ఉపయోగించడం ద్వారా, ఈ విభాగం రాయతాస్ సర్వే సరిహద్దుల వివాదాలు, గ్రామ సరిహద్దుల వివాదాలను పరిష్కరిస్తోంది.
  • ఈ విభాగం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ వర్క్స్, అసైన్‌మెంట్ వర్క్స్, మిషన్ బాగిరత, మిషన్ కాకటియా, డబుల్ బెడ్ రూమ్ హౌసెస్, మరియు రోడ్ వైండింగ్ వర్క్స్ వంటి ఇతర ఆసక్తిగల రచనలలో పాల్గొంటుంది.
  • కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈ విభాగం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సర్వే & ల్యాండ్ రికార్డ్స్ నియంత్రణలో పనిచేస్తోంది.

ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చీఫ్ కమిషనర్ వెబ్‌సైట్ : https://ccla.telangana.gov.in/