ముగించు

సురేంద్ర కుమార్

ఇమెయిల్ : ac-kmr-labour[at]telangana[dot]gov[dot]in
హోదా : జిల్లా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ లేబర్ (ఐ / సి), కార్మిక శాఖ
మొబైల్ సంఖ్య : 9848209809