ముగించు

షేక్ షాబ్నా మౌలాబీ

ఇమెయిల్ : deo-kmr-empl[at]telangana[dot]gov[dot]in
హోదా : జిల్లా ఉపాధి అధికారి
మొబైల్ సంఖ్య : 7997973348