ముగించు

సెన్సస్ నివేదిక

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

సెన్సస్ నివేదిక
శీర్షిక తేది View / Download
సెన్సస్ 2011 01/07/2019 చూడు (167 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 20/04/2019 చూడు (2 MB)