ముగించు

ఇతరాలు

District Collector Shri Jitesh V Patil,IAS unveiled the Digital Financial Literacy Posters.

డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.

ప్రచురణ: 14/02/2022 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత
కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని గ్రంథాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.

కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని గ్రంథాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ సందర్శించారు.

ప్రచురణ: 10/02/2022 #gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత
Kamareddy District Road Safety Committee Meeting in Collectorate.

కామారెడ్డి జిల్లా రోడ్డు భద్రత కమిటీ ప్రమాదాలు నివారణ చర్యలపై సమావేశం.

ప్రచురణ: 09/02/2022 #gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత
కామారెడ్డి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో జీమ్ పరికలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.

కామారెడ్డి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో జీమ్ పరికలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.

ప్రచురణ: 07/02/2022 #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-11 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-11 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత