ముగించు

నియామకలు

నియామకలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
RBSK ప్రోగ్రామ్ కోసం డిఇఐసి బాన్సువాడ, కామారెడ్డి జిల్లా పోస్టుల కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

కామారెడ్డి జిల్లా NHM కింద  RBSK ప్రోగ్రామ్ కోసం డిఇఐసి బాన్సువాడ, కామారెడ్డి జిల్లా పోస్టుల కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

దరఖాస్తుల సమర్పణ తేదీ : 23-01-2023
దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి తేదీ : 28-01-2023.

23/01/2023 28/01/2023 చూడు (310 KB) దరఖాస్తు ఫారమ్ RBSK (78 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు