నోటిఫికేషన్

నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్ ధర్మరోపేట (వి) సదాశివనగర్ (మండలం)

ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్ ధర్మరోపేట (వి) సదాశివనగర్ (మండలం) Ac. 32.04 గుంటలు. కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ఉప కాలువ నిర్మాణం.

07/10/2019 06/12/2019 చూడు (412 KB)
ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్ -యాచారం (గ్రామం) సదాశివనగర్ (మండలం)

ఫారం-సి – యాచారం (గ్రామం) సదాశివనగర్ (మండలం) Ac. 2.09 గుంటలు. కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద సొరంగం నిర్మాణం (ప్యాకేజీ నెం .22)

27/09/2019 26/11/2019 చూడు (614 KB)
ఎల్ ఏ- కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – తాడ్వాయి (వి) & (ఎం)

ఎల్ ఏ- కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – తాడ్వాయి (వి) & (ఎం) విస్తీర్ణం. Ac. 14.36 గుంటలు-వార్తాపత్రికలలో నోటిఫికేషన్ ప్రచురణ.

30/08/2019 31/10/2019 చూడు (272 KB)
ఎల్ ఏ- కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – చంద్రపూర్ (వి)-తాడ్వాయి (ఎం)

ఎల్ఎ – తాడ్వాయి (ఎం) కు చెందిన చందపూర్ (వి) – విస్తీర్ణం. Ac. 53.07 గుంటలు. కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ఎడమ ప్రధాన కాలువ తవ్వకం

06/08/2019 31/12/2019 చూడు (288 KB)
ఎల్ ఏ కలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – తాడ్వాయి (ఎం) కు చెందిన బ్రహ్మజీవాడి (వి)

ఎల్ ఏ కలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – తాడ్వాయి (ఎం) కు చెందిన బ్రహ్మజీవాడి (వి) – 5.2.2019 నుండి 5.2.2020 వరకు మరో (12) నెలల వ్యవధిని పొడిగించడం

05/02/2019 05/02/2020 చూడు (45 KB)
ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్- రాజంపేట (మండలం ) యొక్క ఎల్ఎ – పాండుర్తి (గ్రామం )

ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్- రాజంపేట (మండలం ) యొక్క ఎల్ఎ – పాండుర్తి (గ్రామం ) – విస్తీర్ణం. Ac. 22.21 గుంటలు . కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ఎడమ ప్రధాన కాలువ తవ్వకం

03/07/2019 31/12/2019 చూడు (602 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు