ముగించు

నోటిఫికేషన్

నోటిఫికేషన్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఫారం-VI నోటిఫికేషన్ – కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – భూసేకరణ – కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలం యాచారం గ్రామంలో 2.096 గుంటలు మేరకు భూ సేకరణ.

ఫారం-VI నోటిఫికేషన్ – భూసేకరణ – కామారెడ్డి జిల్లా – సదాశివనగర్ మండలం యాచారం గ్రామంలో  2.096 గుంటల మేరకు భూ సేకరణ.  – కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజీ నం.22 కింద టన్నెల్ నిర్మాణం.

09/05/2022 09/07/2022 చూడు (980 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు