ముగించు

పోలీసు

అదనపు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ – జె. అన్యోన్య

పోలీస్ కమారెడ్డి యొక్క అదనపు పర్యవేక్షణ


ఫోన్ : 08468-223933
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 503111

ఎస్ ఎచ్ ఒ – కామారెడ్డి టౌన్, కామారెడ్డి

ఎస్ ఎచ్ ఒ - కామారెడ్డి టౌన్, 08468-223633


ఫోన్ : 9440795423
వర్గం / పద్ధతి: పోలీసు
పిన్ కోడ్: 503111

ఎస్ ఎచ్ ఒ – బీబీపేట్, పి.శంకర్

ఎస్ ఎచ్ ఒ - బీబీపేట్, 08468-234033


ఫోన్ : 9490618015
వర్గం / పద్ధతి: పోలీసు
పిన్ కోడ్: 503125

ఎస్ ఎచ్ ఒ – మాచారెడ్డి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి

ఎస్ ఎచ్ ఒ - మాచారెడ్డి, 08468-252097


ఫోన్ : 9440795441
వర్గం / పద్ధతి: పోలీసు
పిన్ కోడ్: 503145

ఎస్ ఎచ్ ఒ – రాజంపేట్ (న్యూ), ఆర్. సతీష్ కుమార్

ఎస్ ఎచ్ ఒ - రాజంపేట్ (న్యూ), 7901244333


ఫోన్ : 9490618028
వర్గం / పద్ధతి: police
పిన్ కోడ్: 503110

ఎస్ ఎచ్ ఒ – రామారెడ్డి (న్యూ), కె. రాజు

ఎస్ ఎచ్ ఒ - రామారెడ్డి (న్యూ), 08468-255033


ఫోన్ : 9490618033
వర్గం / పద్ధతి: పోలీసు
పిన్ కోడ్: 503144

ఎస్ ఎచ్ ఒ దోమకొండ, ఎ. రాజేశ్వర్ గౌడ్

ఎస్ ఎచ్ ఒ దోమకొండ, 08468-230533


ఫోన్ : 9440795422
వర్గం / పద్ధతి: పోలీసు
పిన్ కోడ్: 503123

ఎస్ ఎచ్ ఒ భిక్నూర్, ఎ.నవీన్ కుమార్

ఎస్ ఎచ్ ఒ భిక్నూర్, 08468-240233


ఫోన్ : 9440795427
వర్గం / పద్ధతి: పోలీసు
పిన్ కోడ్: 503101

ఎస్ ఎచ్ ఒ – గాంధారి, శ్రీకాంత్

ఎస్ ఎచ్ ఒ – గాంధారి, 08465-278133


ఫోన్ : 9440795465
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 503114

ఎస్ ఎచ్ ఒ – జుక్కల్, ఎండి. రఫియుద్దీన్

ఎస్ ఎచ్ ఒ – జుక్కల్, 08464-245833


ఫోన్ : 9440795457
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 503305

ఎస్ ఎచ్ ఒ – తాడ్వాయ్, క్రిష్ణ మూర్తి

ఎస్ ఎచ్ ఒ – తాడ్వాయ్, 08468-250133


ఫోన్ : 9440795428
వర్గం / పద్ధతి: పోలీసు
పిన్ కోడ్: 503120

ఎస్ ఎచ్ ఒ – నస్రుల్లాబాద్ ( న్యూ), ఎల్.సందీప్

ఎస్ ఎచ్ ఒ – నస్రుల్లాబాద్ ( న్యూ), 08466-273270


ఫోన్ : 9490618001
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 503321