ముగించు

ఉప్పల్వాయి కంపోస్ట్ షెడ్

Uppalwai Compost Shed,

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:ఉప్పల్వాయి ,మండలం:రామారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpuppalwai[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8309260343
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు