ముగించు

కన్నాపూర్ తండా కంపోస్ట్ షెడ్

Kannapoor Thanda Compost Shed.

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:కన్నాపూర్ తండా/కన్నాపూర్ ,మండలం:రామారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : grampanchayathkannapoorthanda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9640433611
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు