ముగించు

సంగమేశ్వర్ కంపోస్ట్ షెడ్

Compost Shed, Sangameshwar.

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :సంగమేశ్వర్,మండలం:దోమకొండ,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gp[dot]sangameshwardmk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9912399363
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503123

దిశలు