ముగించు

కుల ధృవీకరణ పత్రం

ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్టిఫికేట్ (కుల-నేటివిటీ- DOB)

ఎస్సీ, ఎస్టీ, బిసి మరియు ఓసి కులాలకు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వబడతాయి. ఈ సర్టిఫికేట్ విద్య మరియు ఉపాధి మొదలైన వాటికి ఉపయోగించబడుతుంది.

దరఖాస్తు చేయడానికి అవసరమైన పత్రాలు:

i. దరఖాస్తు ఫారం
ii. కుటుంబ సభ్యులకు కుల ధృవీకరణ పత్రం జారీ చేయబడింది
iii. SSC మార్క్స్ మెమో / DOB ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ / ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్
iv. 1 నుండి 10 వ అధ్యయన ధృవీకరణ పత్రాలు లేదా GP / MA జారీ చేసిన DOB
v. రేషన్ కార్డు / ఇపిఐసి కార్డు / ఆధార్ కార్డు.
vi. I నుండి IV వరకు షెడ్యూల్ చేయండి

కుల ధృవీకరణ పత్రం
వివరణ లింక్
షెడ్యూల్డ్ తెగలకు సంబంధించిన నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ (1-బి) https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/downloadzip.htm?filename=NativityCertificaterelatingtoScheduledTribes%281-B%29.pdf
షెడ్యూల్డ్ కులాలు మరియు బ్యాక్ వార్డ్ తరగతులకు సంబంధించిన నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ (ii-b) https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/downloadzip.htm?filename=NativityCertificaterelatingtoScheduledCastesand%20BackwardClasses%28II-B%29.pdf

పర్యటన: https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/login.htm

ఏదైనా మీసేవా కేంద్రం

నగరం : కామారెడ్డి | పిన్ కోడ్ : 503111