ముగించు

టి-వాలెట్

టి-వాలెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క అధికారిక డిజిటల్ వాలెట్, దీనిని గౌరవనీయ ఐటి మంత్రి శ్రీ. కె. టి. రామారావు జూన్ 01, 2017 న.

  • టి వాలెట్ ప్రతిఒక్కరికీ ఎప్పుడైనా డిజిటల్ చెల్లింపు చేసుకోడానికి సులువుగా ఉంటుంది. 
  • ఇంగ్లీషుతో పాటు తెలుగు ఉర్దూకు మద్దతు ఇస్తుంది.
  • టి వాలెట్ ఉపయోగించడానికి సేవా ఛార్జీలు లేవు.

T-wallet App

పర్యటన: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telangana.twallet&hl

మొబైల్ అప్లికేషన్

నగరం : కామారెడ్డి | పిన్ కోడ్ : 503111