ముగించు

నివాస ధృవపత్రం

నివాస ధృవీకరణ దరఖాస్తు దయచేసి క్రింది లింక్ ను ఉపయోగించండి.

నివాస ధృవీకరణ దరఖాస్తు పత్రం
వివరణ లింక్
నివాస ధృవపత్రం దరఖాస్తు https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/downloadzip.htm?filename=ResidenceGeneralApplicationForm.pdf

పర్యటన: https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/login.htm

ఏదైనా మీసేవా కేంద్రం

నగరం : కామారెడ్డి | పిన్ కోడ్ : 503111