ముగించు

ఎస్.సి. కార్పొరేషన్ భూ పంపిణీ పథకం

కామారెడ్డి భూ పంపిణీ పథకంలో లబ్ధిదారులు ఎస్.సి కార్పొరేషన్ అధికారులతో సంభాషిస్తున్నారు.