ముగించు

కార్మికశాఖ

కార్మికుల నమోదుపై ముఖ్యంశాలు(పి.డి.ఎఫ్ 2,276 KB)

కామారెడ్డి జిల్లా కార్యాలయ సిబ్బంది:

క్రమసంఖ్య పేరు హోదా మొబైల్ నెంబర్ ఇ-మెయిల్
1 కోటేశ్వర్లు అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్   ac-kmr-labour[at]telangana[dot]gov[dot]in
2 క్రిష్ణ తోకల జూనియర్ అసిస్టెంట్ 9000579024 ja-a-kmr-labour[at]telangana[dot]gov[dot]in
3 ముదస్సిర్ గులాం జూనియర్ అసిస్టెంట్ 9848506984 ja-kmr-labour[at]telangana[dot]gov[dot]in
4 రఫీక్ మొహమ్మద్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ 9908797950 deo-kmr-labour[at]telangana[dot]gov[dot]in

కార్మిక శాఖ వెబ్సైట్- www.labour.telangana.gov.in