ముగించు

జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం

దేశంలోని ఓటర్లను ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించేందుకు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 25న భారతదేశంలో జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది 14వ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు.

జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ ప్రతిజ్ఞ

National Voters' Day

National Voters' Day

ఓటరు ప్రతిజ్ఞ

“భారత పౌరులమైన మేము, ప్రజాస్వామ్యంపై స్థిరమైన విశ్వాసం కలిగి, మన దేశ ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలను మరియు స్వేచ్ఛా, న్యాయమైన మరియు శాంతియుత ఎన్నికల గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని మరియు మరియు ప్రతి ఎన్నికలలో నిర్భయంగా మరియు మతం, జాతి, కులం, కమ్యూనిటీ, భాష లేదా ఏదైనా ప్రేరేపణల ప్రభావానికి లోనుకాకుండా ఓటు వేయండి ”.