ముగించు

నీటిపారుదల

నీటిపారుదల విభాగం ఈ క్రింది 2 విభాగాలను కలిగి ఉంది:

  • నీటిపారుదల మరియు సిఏడి విభాగం-మైనర్
  • టిఎస్‌ఐడిసి-తెలంగాణ రాష్ట్ర నీటిపారుదల అభివృద్ధి సంస్థ.