ముగించు

విజయ గాథలు

వడపోత:
SAMAGRA SHIKSHA, Education for All
ఐ.ఇ.ఆర్.సి దోమకొండ
వర్గం విద్య శాఖ

సాధారణ సమాచారం మిస్టర్ ఎన్.నందా కిషోర్,వయస్సు 12 సంవత్సరాలు మరియు చిన్నతనం నుండి శక్తివంతమైన బాలుడు. శ్రీమతి లక్ష్మి (తల్లి), మిస్టర్ రామా స్వామితో 18 సంవత్సరాల…

Vegetables KHARIF 2020-21
వ్యవసాయం – విజయ కథలు-కూరగాయల సాగు ఖరీఫ్ 2020-21
వర్గం వ్యవసాయ శాఖ

క్ర. స వివరాలు సమాచారం   1 రైతు పేరు అక్కల మల్లా గౌడ్ 2 చిరునామా : గ్రామం, మండలం,జిల్లా, రాష్ట్రం భవనిపేట, మాచారెడ్డి, కామారెడ్డి,…

Agriculture-NFSM- Success stories
వ్యవసాయం- ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎం- విజయ కథలు కందులు సాగు-ఖరీఫ్ 2020-21
వర్గం వ్యవసాయ శాఖ

క్ర. స వివరాలు సమాచారం   1 రైతు పేరు రామావత్ శ్రీనివాస్ 2 చిరునామా : గ్రామం, మండలం,జిల్లా, రాష్ట్రం యెల్పుగొండ, మాచారెడ్డి, కామారెడ్డి, తెలంగాణ…

Success Story Name Of the Component- CHILLI
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: చిల్లి
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య అంశం వివరాలు 1 రైతు పేరు బస్సీ గంగా బాయి 2 హెచ్పి ఐడి నం. HP102202805011295 3 గ్రామం గుర్జల్ 4 మండల్ గాంధారి…

Watermelon With muclching Forming
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు:మల్చింగ్ తో పుచ్చకాయ
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య అంశం వివరాలు 1 రైతు పేరు జాదర్ బాలాజీ 2 హెచ్పి ఐడి నం. HP181701204957240 3 గ్రామం చిన్నగుల్లా 4 మండల్ జుక్కల్ 5…

Cucumber Cultivation
పాలీ హౌస్ కింద దోసకాయ సాగు
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు జె. బల్లవ  2 తండ్రి పేరు బాలయ్య 3 వర్గం ఎస్సీ 4 గ్రామం సుల్తాన్ నగర్ 5…

Sapota orchard
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: సపోటా
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు నితిన్ నాగ్నాథ్ రావు పాటిల్ 2 తండ్రి పేరు సంతుక్ రావు 3 గ్రామం పెద్ద ఎక్లారా 4…

M. Gautam with the Apple Ber orchard.
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: ఆపిల్ బెర్ ఆర్చర్డ్
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు ఎమ్. గౌతమ్ 2 తండ్రి పేరు ఎమ్. సిద్దయ్య 3 గ్రామం రైతునగర్ 4 మండల్ బిర్కూర్ 5…

Name Of the Component Chrysanthemum
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు- క్రిసాన్తిమం (లూస్ ఫ్లవర్)
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

ఎమ్ఐడిహెచ్ (మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్) కింద భాగం యొక్క భాగం – క్రిసాన్తిమం (వదులుగా ఉండే పువ్వులు).

Guava Orchard
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: జామ
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు ఎ. పూర్ణచందర్ రావు 2 తండ్రి పేరు ఎ. మోహన్ రావు 3 గ్రామం ఎండ్రియాల్ 4 మండల్…

Pomegranate Orchard
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: దానిమ్మ
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు ఉప్పునూతుల నందన్ గౌడ్ 2 తండ్రి పేరు నారాగౌడ్ 3 గ్రామం హిస్సన్ నగర్ 4 మండల్ బీబీపేట్…