ముగించు

నిజాంసాగర్ ఆనకట్ట, నిజాం సాగర్(గ్రామం) & (మండలం).