ముగించు

చికిత్సాలయాలు

పిహెచ్‌సి పెడ్డా కోడప్‌గల్

పిహెచ్‌సి పెడ్డా కోడప్గల్, పెడ్డా కోడప్గల్ మండల్

ఇమెయిల్ : phcpedakodapgal[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503310

పిహెచ్‌సి బిబిపెట్

పిహెచ్‌సి బిబిపెట్, బిబిపెట్ మండల్

ఇమెయిల్ : phcbibipet[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503125

పిహెచ్‌సి బిర్కూర్

పిహెచ్‌సి బిర్కూర్. బిర్కూర్ మండల్

ఇమెయిల్ : phcbirkur[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503321

పిహెచ్‌సి భిక్‌నూర్

పిహెచ్‌సి భిక్‌నూర్, భిక్‌నూర్ మండల్

ఇమెయిల్ : phcbhiknur[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503101

పిహెచ్‌సి మాచారెడ్డి

పిహెచ్‌సి మాచారెడ్డి, మాచారెడ్డి మండల్

ఇమెయిల్ : phcmachareddy[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503111

పిహెచ్‌సి మాథ్మల్

పిహెచ్‌సి మాథ్మల్ , మాథ్మల్ ఎల్లారెడ్డి మండల్

ఇమెయిల్ : phcmathmal[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503122

పిహెచ్‌సి రాజంపెట్

పిహెచ్‌సి రాజంపేట్, రాజంపెట్ మండల్

ఇమెయిల్ : phcrajampet[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503110

పిహెచ్‌సి రామారెడ్డి

పిహెచ్‌సి రామారెడ్డి రామారెడ్డి మండల్

ఇమెయిల్ : phcmachareddy[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503144

పిహెచ్‌సి లింగాంపెట్

పిహెచ్‌సి లింగాంపెట్, లింగాంపెట్ మండల్

ఇమెయిల్ : phclingampet[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503124

పిహెచ్‌సి సదాశివానగర్

పీహెచ్‌సీ ఎస్.ఎస్.నగర్ సదాశివానగర్ మండల్

ఇమెయిల్ : phcssnagar[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503145

పిహెచ్‌సి హన్మాజిపేట్

పిహెచ్‌సి హన్మాజిపేట్ , హన్మాజిపేట్ బాన్స్‌వాడా మండల్

ఇమెయిల్ : phchanmajipet[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503187

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కామారెడ్డి

కామారెడ్డి స్టేషన్ Rd, లాచపేట్, కామారెడ్డి, తెలంగాణ 503111


వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503111