Close

Hospitals

CHC BICHKUNDA

I/c Dr.RAVI RAJA ( R) & Dr.N.Srujana ( CB ) 9573057478 ,CHC BICHKUNDA BICHKUNDA MANDAL

Email : chncbichkunda[at]gmail[dot]com
Phone : 7842340076
Category/Type: Hospital
Pincode: 503306

CHC GANDHARI

Dr.Raja Ramesh ( R) & Dr. N.HARISH KUMAR ( R) 8977700920 CHC GANDHARI ,GANDHARI MANDAL

Email : chncgandhari[at]gmail[dot]com
Phone : 9248029600
Category/Type: Hospital
Pincode: 503114

CHC PITLAM

Dr.Shiva Kumar DAS ,PITLAM MANDAL

Email : chcpitlam[at]gmail[dot]com
Phone : 9490511561
Category/Type: Hospital
Pincode: 503310

Dy.DM&HO Bichkunda

Dy.DM&HO Bichkunda BICHKUNDA MANDAL I/c Dr.K.Raghupathi ( R)

Email : dydmhobns[at]gmail[dot]com
Phone : 9966291316
Category/Type: Hospital
Pincode: 503306

Dy.DM&HO Domakonda

Dr.P.Chandrashekar ,Dy.DM&HO Domakonda DOMAKONDA MANDAL

Email : dydmhokmr[at]gmail[dot]com
Phone : 9491738499
Category/Type: Hospital
Pincode: 503123

Dy.DM&HO Yellareddy

G.Shobha Rani ,Dy.DM&HO Yellareddy YELLAREDDY MANDAL

Email : dydmhoylr[at]gmail[dot]com
Phone : 9848259190
Category/Type: Hospital
Pincode: 503122

Government hospital, Kamareddy

Government hospital Rajiv Colony Kamareddy 503111 Telangana


Category/Type: Hospital
Pincode: 503111

PHC ANNARAM

Dr.G.Ramu ( R), PHC ANNARAM, RAMAREDDY Mandal

Email : phcannaram[at]gmail[dot]com
Phone : 9700074806
Category/Type: Hospital
Pincode: 503144

PHC BHIKNOOR

Dr.S.Ravinder ( R ),PHC BHIKNOOR ,BHIKNOOR MANDAL

Email : phcbhiknur[at]yahoo[dot]com
Phone : 9440113494
Category/Type: Hospital
Pincode: 503101

PHC BIBIPET

Dr.SHAHEED ALI ( R) I/C ,PHC BIBIPET ,BIBIPET MANDAL

Email : phcbibipet[at]gmail[dot]com
Phone : 8143675476
Category/Type: Hospital
Pincode: 503125

PHC BIRKUR

Dr.K.Raghupathi ( R),PHC BIRKUR . BIRKUR MANDAL

Email : phcbirkur[at]gmail[dot]com
Phone : 9966291316
Pincode: 503321

PHC DEVANPALLY

Dr.Sushmitha Roy (R),PHC DEVANPALLY, KAMAREDDY MANDAL

Email : phcdevanpally0049[at]gmail[dot]com
Phone : 7287066666
Pincode: 503111