ముగించు

పాఠశాలలు

అక్షర విద్యాలయo దోమకొండ

గ్రామం-దోమకొండ, మండల్-దోమకొండ, స్కూల్ ఐడి -36152100325, ఏరియా-రూరల్, స్కూల్ మేనేజ్‌మెంట్-ప్రైవేట్


ఫోన్ : 9291307365
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులు
పిన్ కోడ్: 503123

అక్షర విద్యాలయం ఉన్నత పాఠశాల బాన్సువాడ

గ్రామం -బాన్సువాడ, మండల్-బాన్సువాడ, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36150701968, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 9441050142
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 10 తరగతులతో ఉన్నత
పిన్ కోడ్: 503187

అభ్యాస స్కూల్ బాన్సువాడ

గ్రామం -బాన్సువాడ, మండల్-బాన్సువాడ, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36150701978, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 9666625100
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులతో ఉన్నత ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503187

అభ్యుదయ హైస్కూల్ దోమకొండ

విలేజ్-దోమకొండ, మండల్-దోమకొండ, స్కూల్ ఐడి -36152100318, ఏరియా-రూరల్, స్కూల్ మేనేజ్‌మెంట్-ప్రైవేట్ .అన్‌వైడెడ్, స్కూల్ టైప్ - కో-ఎడ్యుకేషన్


ఫోన్ : 9948944574
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 10 గ్రేడ్‌లతో సెకండరీ
పిన్ కోడ్: 503123

ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రామర్ స్కూల్ ఇ/ఎం

గ్రామం -బాన్సువాడ, మండల్-బాన్సువాడ, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36150701958, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 9666581127
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులతో ఉన్నత ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503187

ఆక్స్ఫర్డ్ టాలెంట్ స్కూల్

గ్రామం -మార్ఖల్, మండల్-సదాశివానగర్, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36151401005, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 9441526308
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులతో ఉన్నత ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503145

ఆక్స్ఫర్డ్ పాఠశాల పిట్లం

గ్రామం-పిట్లం, మండల్-పిట్లం, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36150802646, ప్రాంతం-గ్రామీణ, పాఠశాల యాజమాన్యం-ప్రైవేట్.అన్‌ఎయిడెడ్, పాఠశాల రకం-సహ విద్య.


ఫోన్ : 941962759
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులతో ఉన్నత ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503310