ముగించు

పాఠశాలలు

అక్షర విద్యాలయo దోమకొండ

గ్రామం-దోమకొండ, మండల్-దోమకొండ, స్కూల్ ఐడి -36152100325, ఏరియా-రూరల్, స్కూల్ మేనేజ్‌మెంట్-ప్రైవేట్


ఫోన్ : 9291307365
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులు
పిన్ కోడ్: 503123

అభ్యుదయ హైస్కూల్ దోమకొండ

విలేజ్-దోమకొండ, మండల్-దోమకొండ, స్కూల్ ఐడి -36152100318, ఏరియా-రూరల్, స్కూల్ మేనేజ్‌మెంట్-ప్రైవేట్ .అన్‌వైడెడ్, స్కూల్ టైప్ - కో-ఎడ్యుకేషన్


ఫోన్ : 9948944574
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 10 గ్రేడ్‌లతో సెకండరీ
పిన్ కోడ్: 503123

ఎం జె పి టి బి సి డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ బాలికలు కృష్ణాజివాడ

గ్రామం - కృష్ణాజివాడి ,మండల్-తాడ్వాయ్, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36151501105, ప్రాంతం-గ్రామీణ, పాఠశాల యాజమాన్యం - ఎం జె పి టి బి సి డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ పాఠశాలలు ,పాఠశాల రకం -బాలికలు


వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 12 తరగతులతో ఉన్నత ద్వితీయ.
పిన్ కోడ్: 503120

ఎం పి పి ఎస్ బిర్కూర్

గ్రామం- బిర్కూర్, మండల్ -బిర్కూర్, పాఠశాల గుర్తింపు -36150500804, ప్రాంతం - గ్రామీణ, పాఠశాల నిర్వహణ -ఎంపీపీ జడ్ పి పి పాఠశాలలు, పాఠశాల రకం-సహ-విద్య


ఫోన్ : 9948150928
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతులు మాత్రమే ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503321

ఎం పి పి ఎస్ బిర్కూర్(బాలికాల)

గ్రామం -బిర్కూర్, మండల్-బిర్కూర్, పాఠశాల గుర్తింపు -36150500801, ప్రాంత-గ్రామీణ, పాఠశాల నిర్వహణ- MPP_ZPP పాఠశాలలు, పాఠశాల రకం-సహ-విద్య


ఫోన్ : 9848880140
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతులు మాత్రమే
పిన్ కోడ్: 503321

ఎం పి పి ఎస్ మల్లాపూర్

గ్రామం-మల్లాపూర్, మండల్-బిర్కూర్, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -336150500401,ప్రాంతం -గ్రామీణ, పాఠశాల యాజమాన్యం- ఎంపీపీ జడ్ పి పి పాఠశాలలు, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 9490770779
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల1 నుండి 5 తరగతులు మాత్రమే
పిన్ కోడ్: 503321

ఎం పి పి ఎస్ ముత్యంపేట హరిజనవాడ

గ్రామ్ - ముత్యంపేట, మండల్-దోమకొండ, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36152100201, ప్రాంత-గ్రామీణ, పాఠశాల నిర్వహణ -ఎంపిపి_జెడ్‌పి పాఠశాలలు, పాఠశాల రకం-సహ-విద్య


ఫోన్ : 8074421180
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతులు మాత్రమే
పిన్ కోడ్: 503123