ముగించు

రైతు వేదికలు

AMBARPET Rv

అంబరిపేట రైతు వేదిక

సిండికేట్ బ్యాంక్ పక్కన, గ్రామం: అంబరిపేట, మండలం:దోమకొండ, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503123

దిశలు
ADLOOR YELLAREDDY rv sadashivangar mandal.

అడ్లూర్ యెల్లారెడ్డి రైతు వేదిక

అడ్లూర్ యెల్లారెడ్డి గ్రామం, సదాశివానగర్ మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503145

దిశలు
Adloor

అడ్లూర్ రైతు వేదిక

గ్రామం: ఇస్రోజీవాడి,మండలం: కామారెడ్డి, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503111

దిశలు
Annaram kalan

అన్నారం కలాన్ రైతు వేదిక

వైకుంఠ ధామం దగ్గర, గ్రామం: అన్నారం కలాన్,మండలం: పిట్లం, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503310

దిశలు
ANNARAM rv ramareddy mandal

అన్నారం రైతు వేదిక

గ్రామం: అన్నారం మండలం: రామారెడ్డి జిల్లా: కామారెడ్డి


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
ATHMAKUR

ఆత్మకూర్ రైతు వేదిక

గ్రామం: ఆత్మకూర్,మండలం: నాగిరెడ్డిపేట్,, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503108

దిశలు
YELLAMPET,

ఎల్లంపేట్ రైతు వేదిక

గ్రామం:ఎల్లంపేట్,మండలం: మాచారెడ్డి, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: Rythu Vedika
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
KANNAPUR rv Ramareddy Mandal.

కన్నాపూర్ రైతు వేదిక

గ్రామం: కన్నాపూర్ మండలం: రామారెడ్డి జిల్లా: కామారెడ్డి


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
KARADPALLE rv Tadwai Mandal.

కరడపల్లె రైతు వేదిక

పిఎసిఎస్ గోడౌన్ సమీపంలో, కంకల్ విలేజ్, తాడ్వాయ్ మండల్, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503120

దిశలు