ముగించు

రైతు వేదికలు

Kurthi

కుర్తి రైతు వేదిక

గ్రామం: మద్దెల చెరువు,మండలం: పిట్లం, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503310

దిశలు
KHESLABAD

కేస్లాబాద్ రైతు వేదిక

గ్రామం: కేస్లాబాద్,మండలం: పెడ్డకోడప్గల్, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503302

దిశలు
KONDAPUR rv1 rajampet mandal.

కొండపూర్ రైతు వేదిక

యెల్లమ్మ ఆలయం ఎదురుగా, కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలంలోని కొండపూర్ గ్రామం


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503110

దిశలు
KODCHIRA

కోడిచిరా రైతు వేదిక

బర్ధిపోచమ్మ ఆలయం దగ్గర, గ్రామం:కోడిచిరా,మండలం: మద్నూర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503309

దిశలు
KONAPUR RV

కోనాపూర్ రైతు వేదిక

గ్రామం:కోనాపూర్,మండలం: బాన్సువాడ, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503187

దిశలు
KAMAREDDY

క్యసంపల్లె రైతు వేదిక

బిసి వార్డ్, గ్రామం: క్యసంపల్లె,మండలం: కామారెడ్డి, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503111

దిశలు

గండిమాసానిపేట్ రైతు వేదిక

గ్రామం: లక్ష్మపూర్ మండలం: యెల్లారెడ్డి జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503122

దిశలు
Gandivet

గాండివేట్ రైతు వేదిక

వెల్లూట్ల రోడ్, గ్రామం: గాండివేట్, మండలం:గాంధారి, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503114

దిశలు
Gandhari

గాంధారి రైతు వేదిక

గ్రామం:గాంధారి,మండలం:గాంధారి, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503114

దిశలు
GUNKUL

గుంకుల్ రైతు వేదిక

గ్రామం:మొహమ్మదనగర్,మండలం: నిజాంసాగర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.


వర్గం / పద్ధతి: రైతు వేదిక
పిన్ కోడ్: 503302

దిశలు