ముగించు

విద్యుత్

ఇస్సన్నపల్లి సబ్ స్టేషన్

ఇస్సన్నపల్లి సబ్ స్టేషన్, బిక్నూర్ (దక్షిణ) విభాగం, కమారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9494986820
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503102

ఇస్సాయిపేట్ సబ్ స్టేషన్

ఇస్సాయిపెట్ సబ్ స్టేషన్, వెల్ప్‌గోండా సెక్షన్, కమారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503144

ఉట్నూర్ సబ్ స్టేషన్

ఉట్నూరు సబ్ స్టేషన్ ,ఎస్ ఎస్ నగర్ సెక్షన్,కామారెడ్డి డివిజన్,కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503145

ఎస్ఎస్ నగర్ సబ్ స్టేషన్

ఎస్ఎస్ నగర్ సబ్ స్టేషన్, ఎస్ఎస్ నగర్ సెక్షన్, కమారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075385
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503145

ఎస్ఎస్ రెడ్డి సబ్ స్టేషన్

ఎస్ఎస్ రెడ్డి సబ్ స్టేషన్, ఎస్ఎస్ రెడ్డి సెక్షన్, యెల్లారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075514
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503122

ఐలాపూర్ సబ్ స్టేషన్

ఐలాపూర్ సబ్ స్టేషన్, లింగంపేట సెక్షన్, యెల్లారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503124

కన్కల్ సబ్ స్టేషన్

కన్కల్ సబ్ స్టేషన్, తాడ్వాయ్ సెక్షన్, కామారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441947167
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503120

కన్నపూర్ సబ్ స్టేషన్

కన్నపూర్ సబ్ స్టేషన్, లింగంపేట్ సెక్షన్, యెల్లారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8978362379
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503124

కరేగావ్ సబ్ స్టేషన్

కారేగావ్ సబ్ స్టేషన్, పిట్లం సెక్షన్, బాన్సువాడ డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్.

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8331017763
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503206

కాకతీయ నగర్ సబ్ స్టేషన్

కాకతీయ నగర్ సబ్ స్టేషన్, కామారెడ్డి టౌన్- II సెక్షన్, కామారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491058660
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503111

కాకాపూర్ సబ్ స్టేషన్

కాకాపూర్ సబ్ స్టేషన్, బిక్నూర్ (దక్షిణ) విభాగం, కమారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075505
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503102

కాథ్‌గావ్ సబ్ స్టేషన్

కాథ్‌గావ్ సబ్ స్టేషన్, బిచ్కుంద సెక్షన్, బాన్సువాడ డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్.

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075397
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503306