ముగించు

Notices

చిత్రం లేదు

ఫారం-VI నోటిఫికేషన్ – భూసేకరణ – కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – కామారెడ్డి జిల్లా – భూంపల్లి గ్రామం ఎస్.ఎస్.నగర్ మండలం మేరకు భూ సేకరణ ఏసీ 4.19 Gts.

ప్రచురణ: 24/05/2023

ఫారం-VI నోటిఫికేషన్ – భూసేకరణ – కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – కామారెడ్డి జిల్లా – ఎస్.ఎస్.నగర్ మండలం భూంపల్లి గ్రామం  మేరకు భూ సేకరణ ఏసీ 4.19 Gts. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజీ నం. 22 కింద అప్రోచ్ ఛానల్ & పంప్ హౌస్-II నిర్మాణం ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం అవసరం.

మరింత